No Image

ต่างคนต่างชอบเย็ดกัน

August 29, 2020 Mini 0

ขณะนี้ผมอายุ 25 ปี จะมาเฃ่าเรื่องเย็ดกันตอนเข้ามากรุงเทพมหานคร ผมได้ดำเนินการหลายที่นานัปการอาชีพ ผมเคยได้ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานดอนเมือง เป็นบุคลากรโหลดสัมภาระเข้าแล้วก็ออกมาจากเรือบิน เป็นบริษัทที่รับเหมาจากการบินไทยแม้กระนั้น formชุดแต่งกายก็ใช้ของการบินไทยนั่นแหละ จากความที่ผมปฏิบัติงานไม่ค่อยมีข้อบกพล่อง พ้น1เดือนผมก็ได้ปรับต่ำแหน่ง เป็น Formam คุม พ/ง โหลดที่ผมเคยทำอยู่ และก็ 2เดือนให้ข้างหลัง ผมก็ได้ปรับต่ำแหน่งอีกครั้ง เป็น Suprevisor ที่ผมได้ปรับต่ำแหน่งไวก็เพราะเหตุว่าผมใช้วุฒ เปรียญตรี สมัครงาน บุคลากรจำนวนมากที่ไปสมัครกัน […]